11 Kasım 2018 Pazar

En kötü faiz gecikme ve temerrüt faizidir

Faizin bir çok çeşidi var ve en kötü olanı da temerrüt faizidir. Temerrüt faizi gecikme faizinden de daha ağırdır.

Misal elektrik faturanı ödeyemedin. Elektrik idaresi hemen günlük gecikme faizi ekler. Ödeyemediğin fatura kabarır. Hemen ödemeye imkanın olmadı diyelim. Bu sefer avukata icraya verir. İcraya başlar ve kurum avukatı vatandaştan parça parça aldığı ücretleri önce faizin faizine, avukatlık masraflarının faizine, icra masrafları faizine sayar. En son ana borcu ödersiniz. 10 lira ödemeniz gereken miktar 50 liraya çıkmıştır.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı olarak faiz sistemini sürekli eleştirir. En çok da Merkez Bankasına ve bankalara faizi yüksek tuttukları için yüklenir eleştirir. Bankaların verdiği aylık %1-2 cıvarındaki faiz için "yüksek faizdir, çok fazladır" diye kızar köpürüp duruyor.

Lakin asıl faiz bankaların mevduat karşılığında aldığı veya verdiği faiz değildir. Gerçek faiz tefecilikte olduğu gibi gecikme faizi ve temerrüt faizidir.

Örnek vaka: Toki nin Konut Emlak Yönetimi'nin aidat ve yakıt parası için aylık aldığı gecikme faizi %5. Hemen ödemezsen icra ve temerrüt faizi sonra geliyor tabi... Kat mülkiyeti kanunu böyle diyor. Elbette normal apartman yöneticileri bunu uygulayamıyor. Emlak Konut Yönetimi gibi faizden ciddi bir gelir kalemi edinmiş olan tefeci kurumlar dışında...

*

Sıradan gariban vatandaş zaten bankadan mevduatlı faiz işlerinee bulaşmıyor. Ama vergide; elektrik, su, yakıt, çöp harcı, telefon ve iletişim hizmetlerinde, konut ve araç giderlerinde, aidatlarda vs de; yani temel ihtiyaçların ödemesinde en ufak bir gecikmede bankaların uyguladığından 3-5 kat daha fahiş faiz uygulayan kimdir? Tabi ki devlet yada devlete bağlı kurumlardır... Gerçek faiz budur. Dar gelirli insanların hayatlarından çalıyorsunuz.

*

Faiz bir ekonomik kölelik sistemidir. Ama asıl faiz bankaların mevduat faizi değil, devletin ve kuruluşların kanunun gücüne dayalı olarak aldığı gecikme, icra ve temerrüt faizidir. Faiz konusunda gerçekten bir şey yapılmak isteniyorsa borçlar kanunundaki ve diğer kanunlardaki ilgili hükümlerin yeniden düzenlenmesi gerekir.

Faraza hakkınızı arayacak, şikayet edecek olursanız; misalen Tüketici Hakem Hayetine başvurursanız ne olur? Cep telefonu şirketlerinden biri sizi mağdur etti diyelim ve siz de hakkınızı aradınız. Tüketici Heyeti de sizi haklı buldu. Adamlar 50 avukat ile size karşı mahkeme açıyorlar. Ne yapacaksınız karşı avukat mı tutacaksınız? 100 liralık fatura sahtekarlıkları için icra bedeliyle birlikte 700-800 lira ödeyip kurtulmak var bir de binlerce lira harcayıp avukat tutmak var. Size mahkeme açılır da avukat tutarsanız ve avukatınız mahkemeyi kazanırsa bile kendi avukatınızın ücretini kendiniz ödemeniz gerekiyor.

O zaman baştaki 100 liralık sahtekarlığı sineye çek, diyelim onu kaçırdın o zaman 700-800 liralık icra bedelini ver ve kurtul. Malesef bir çok vatandaşın yaptığı budur.

Devlet vatandaşlarının hem devlet hem de kurumlar vasıtası ile bu şekildeki faiz/icra/mahkeme ile sömürülmesine izin vermemelidir.

Paylaş:

5 Kasım 2018 Pazartesi

İslam'da zina, evli kadınla yapılan ilişkidir

İslam'da cinsel suçların/günahların birçok çeşidi vardır. Genel olarak bunların hepsine zina denilmesi son derece yanlıştır. Çünkü her tanımın hukuki bir karşılığı vardır. İslam'da zina için 100 değnek had cezası vardır. (Nur 2)

Öyleyse zina nedir?
Ne değildir?

Meseleye Kuran'da ve Sünnet'te geçen ayet ve hadislerdeki kavramsal çerçeve bağlamında yaklaşmamız gerekiyor. Eğer bu tanımı doğru yapmaz isek o zaman zina diye tanımlanan her eyleme had uygulanması gerekecek. Bu durumda ya cezalandırılmaması gerekenler haksız yere cezalandırılmış olacak yada zina cezası sulandırılmış ve hükmen imkansız hale getirilmiş olacak.

Öncelikle zina "evlenilmesi yasak olan" kadınlar ile yapılan cinsel ilişkidir. Buna aile içi sapkınlıklar ve evli kadın ile olanı dahildir. Bunun dışında kalanlara zina değil, SİFAH (سفاح) yada FUHUŞ (فحشاء) denir. Nikahsız ilişkilerin tümüne zina demek mümkün değildir. İslami de değildir.

Şimdi bu hükmü nasıl bulduğumuzu inceleyelim: Nur süresi 4 ayetinde "evli kadınlara zina ithamında bulunanlar ..." demektedir. Burada da görüldüğü gibi zina iddiası/isnadı evli kadınlar üzerinden yapılmaktadır. Zina yaptıkları sabit olunca da hem erkeğe hem de kadına eşit olarak 100'er değner vurulur.

Kadın erkek ilişkilerindeki günahlar

Kadın erkek ilişkilerinde üç tür günah vardır:

1) Asla ait olan günahlar. Bu zinadır. Erkeğe haram olan kadınların tümü bu sınıfa girer. Bunlarla nikah kıyılamaz. Bu yüzden bunlar ile cinsel ilişki asıldan yasaktır. (Nisa 23-24)te anılan kadınlar buna girer. Birinci derece yakın akraba, iki kız kardeşin aynı anda bulundurulması ve evli bir kadın yasaktır.

2) Usule ait olan günahlardır. Bu kadınların tümü bir erkeğe helaldir. Nisa 24. ayetin devamında "ve uhille lekum ma verae zalikum" diyor. "Bunların dışındakilerin tümü size helaldir" diyor. Birinci sınıftakiler mutlak olarak haramdı ikinci sınıftakiler helaldir. Ama helaldir ifadesinden sonra şartlara bağlıyor. Muhsinine (evlilik) gayre musfihin (evlilik dışı) olmasın. Yani size helal olan bu kadınlarla ilişkinizi Evli olarak yapın evlilik dışı yapmayın demektedir. Demek ki bu kesime yani evlilik/nikah dışı yapılana zina değil SİFAH demektedir.

Hadiste de bu şekilde geçmektedir. Abdurrezzak'ın el-Musannaf'ında geçen ve İbni Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste önce ilişkiye giren sonra evlenenler hakkında Peygamber'in şöyle dediği rivayet edilmiş: "Evveluhu sifahun ve ahiruhu nikahun." (Onun başı sifah sonu ise nikahtır.)

Bir de bu gruba giren fuhuş vardır. Fuhuş genel kadınların para karşılığı bir çok kişi ile ilişkiye girmesidir. Buna ayette BİĞA da denmiştir. (Cariye olan) kızlarınızı para karşılığı biğa'ya zorlamayınız.

Fuhuşun bir başka tanımı da ilişki öncesi yakınlaşmadır. Evli bir kadın bir adamla henüz ilişkiye girmemişken yakalandığında buna zina değil fahşa denir. Kadınların dövülmesi ile ilgili ayette kastedilen de budur. Yani kadınları uygunsuz bir durumda yakalamaktır.

3) İçinde cinsel ilişkinin olmadığı diğer yasaklar. Kadınların süs yerlerini bedenlerini açması yasaktır. (Örtü ayetleri) Yine kadınlara gözlerini dikerek bakmak yasaktır/günahtır. Ancak zina sifah yada fuhuş gibi bir yasak değildir. Bu tür günahları zina kategorisinde değerlendirmek daha çok tasavvufçuların başvurduğu bir yöntem.

Keza İncilde İsa “Bir kadına şehvet ile bakan her adam, yüreğinde o kadın ile zina etmiş olur.” (Matta 5:28) Bir kadına şehvetle bakmak günahtır ama zina, sifah veya fuhuş değildir.

Paylaş:

Kerbela etimolojisi

Kerbela ismi etimolojisi
Kerbela kelimesinin etimolojisi:

Bunun için üç farklı tez sunulmuştur:
1-) Aramca iki kelimeden oluşur: kerb + ila. Aramca'da kerb, ibadet edilen, namaz kılınan yer, harem anlamındadır. İla ise Allah demektir. Yani buna göre Kerbela, Haremullah anlamına gelir. Mescidi Aksa ve Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi'nin de benzer şekilde adlandırıldığını hatırlayınız. İddiaya göre Hz. İbrahim ilk defa burada namaz kılmış, buradan Şam diyarına oradan Mısır'a ve nihayetinde Arabistan'a gitmiştir.

Yine Ker-bela şeklinde başka bir Aramca terkip mevcuttur. Ker-kuk, Ker-cevz, Ker-şef, Ker-buran gibi... Bunlar hep Aramik isimlerdir. Buradaki Ker, Arapça'daki Kefr kelimesinden bozma bir kelimedir. Genellikle köy ve bazen de diyar anlamındadır. Bana göre doğru olan da budur.

2-) Farsça'dan geldiği söylenmiştir. Ker + Bela. Bela musibet yeri anlamında. Farsça'ya da Aramca'dan geçmiştir.

3-) Arapça bir kelime olduğu söylenmiştir. Arapça Kerbeletun (كربلة) kelimesi gevşeklik anlamına gelir. Hani elin ayağın dolaşır gitmek istemezsin ya, öyle bir şey. Ve yine Kambur anlamına geliyor.

***

Ağırlıklı görüş Aramicedir ve Ker-Bela (Bela köyü, Bela diyarı) şeklindedir. Çünkü bu bölge eski Babil, Aşur, Aram bölgesidir ve bu cıvardaki tüm bölge adları neredeyse tümü Aramca kökenlidir. Ker-kuk gibi...

Ayrıca Kerbela (كرباء) (yani Aramca kalıbındaki gibi) söyleniyor, Dört harf kökenli Arapçadaki Kerbeletun denmiyor.

***

Hz. Hüseyin'den önce de bu isimle anılıyordu. Eğer Hz. Hüseyin'in katlinden sonra bu ismi almış olsaydı, muhakkak Arapça bir kelime olacaktı.

Kerbela kasvetli ve zor bir bölge olmuştur. Muhtemelen Hz. Hüseyin'den önce de burada ağır kıyımlar yaşanmış. Mekanın ruhu sık sık tekrar eder. Gizli Felsefe kitabının yazarı Agrippa der ki; "eğer ağır katliam yaşanmış bir yerden geçerseniz o bölgenin kasvetini hissedersiniz." Bu yüzden olsa gerektir ki, Hz. Peygamber efendimiz geçmiş ümmetlerin helak olduğu bölgelerden geçerken ashabından sessiz ve hızlı yürümelerini istemiş.

Paylaş:

1+1=1'in Sırrı

1+1=1
Andrei Tarkovsky'nin ünlü Nostalgia filminde bir sahne vardır. Sahnede Domenico damlaları göstererek şöyle der: "Bir damla, bir damla daha... büyük bir damla yapar, iki tane değil."

Hakikat ve gerçeklik tektir. Hakikate yapılan işaretler; ona giden yollar ise pekçok... Dolayısıyla işaretlerin yada yolların kendisi hakikat değil. Başka bir örnek ile açıklamak gerekirse bir konuda 10 kişinin tanıklığı (1+1+...) 10 tane doğru etmez. Daha güçlü bir tek doğruk, tanıklık eder.

Aşkta iki (1+1) kişinin sevgisi (1) bir sevgi eder. İki sevgi etmez.

Matematik birleştirici değil, ayırıcıdır

Matematikte 1+1=1 etmez. Çünkü Matematik birleştirici değil ayırıcıdır. Buna karşın 2 eder. Halbuki felsefede ve mantıkta (dolayısı ile yazılımda ve algoritmada) 1+1 2 etmez, 1 eder.

1, birliği birleşmeyi temsil eder. Oysa 2, çokluğu parçalanmayı yada parçaların bir arada bulunmasını ifade ediyor.

Mantık ve algoritmada 1+1=1

Malumu olduğu üzere bu, mantıksal algoritmaya işaret eder. Mantıkta 1 doğruyu (true), 0 (sıfır) ise yanlışı (false) ifade eder. Bu durumda kurguyu şöyle yapıyorum.

A_önermesi VE B_önermesi = Sonuç
A_önermesi doğru ise (1) ve
B_önermesi doğru ise (1)
Sonuç'da doğru (1) olur.
Ancak önermelerden birisi yanlış ise o zaman sonuç yanlış olur.
Bu durumda bu tür algoritmalarda kullanılan (VE) çarpma harfine tekabül eder.
A_önermesi (1) x B_önermesi (1) = Sonuç (1)
1 x 1 = 1
1 x 0 = 0
0 x 1 = 0

***

İkinci algoritma ise VEYA'dır. VEYA burada artı (+) harfine tekabül eder.
A_önermesi (1) + B_önermesi (1) = Sonuç (1);
1 + 1 = 1
1 + 0 = 1
0 + 1 = 1

şeklinde bir sonuca ulaşmaktayız.

Paylaş:

İletişim

Ad

E-posta *

Mesaj *