29 Aralık 2016 Perşembe

Evlilik Programları Evlendirmiyor

Evlilik programları aslında evlendirmiyor.
Evlilik programlarındaki kişilerin, görüşmelerin kurgu ve düzmece olduğu ve adayların para karşılığı rol yaptığı medyada bolca haber konusu oldu. Eğer doğru ise bu yeterince çirkin bir durum.

Paylaş:

Ben Bu Ay Hangi Kitapları Okudum (Aralık 2016)

Daha önce şöyle bir çağrıda bulunmuştum:
Bütün yazarlar, muharrirler, aydınlar, kanaat önderleri her ay okudukları kitapların listesini açıklasınlar. Böylece bir iki cümle ile de olsa okuduğumuz kitaplar hakkında bilgi vermiş oluruz hem de neyle meşgul olduğumuzu göstermiş oluruz.
İşte ben de bunun için bu ay okuduğum kitapların listesini aşağıda açıklıyorum:

Paylaş:

27 Aralık 2016 Salı

Daniel'in Kehaneti, Roma ve Avrupa

Babil İmparatorluğu kral Nebukadnasar’ın önderliğinde Filistin’deki MÖ. 586 yılında son Yahudi devletini yıktı, mabedi tahrip etti, Yahudilerin büyük çoğunluğunu kılıçtan geçirdi ve geri kalanlarını Babil’e sürgüne götürdü. Babil’de sürgündeki Yahudiler arasında Daniel adında bir genç vardı. Daniel’in peygamber olduğuna inanılmaktadır.

Paylaş:

26 Aralık 2016 Pazartesi

Akıl Gelişiminin Üç Aşaması

Akıl gelişiminin üç aşaması vardır:
  • Buluğ (akla erişmek)
  • Rüşd (kendi kendine doğruyu bulabilmek)
  • Kemal (başkasına da doğruyu gösterebilmek)
Belirtmek gerekir ki bu aşamalar başlangıç değil, sonuç yani tamamlama aşamalarıdırlar.


Paylaş:

18 Aralık 2016 Pazar

Eğitimde Kamp Yöntemi

Günümüzde lise eğitimi bir standart haline geldi. Hemen herkes en az lise mezunudur.

Şimdi liseye kadarki müfredat içinde hemen her yıl yer alan bir derse odaklanalım (fokuslanma). Mesela resim dersini düşünelim. Hepimiz resim dersi gördük. Ama %99'umuzun hemen hemen hiçbir resim yeteneği yoktur.

Acaba neden?

Paylaş:

Milli Eğitim Üzerine Öneriler

4+4+4 eğitiminin başarılı olmadığı gün gibi ortada. İnsanlar gerçek hayatta işlerine yarayabilecek neredeyse hiçbir şeyi okulda öğrenmiyorlar. Eğitimin daha çok pratik alanlara ağırlık vermesi gerekir.

Benim eğitim için önerim; 3+3+3+3 şeklindedir.

Paylaş:

Eğitim Türleri

Üç tür eğitim sistemi vardır:

1) Tekil eğitim. Diğer bir ifade ile usta-çırak eğitimi: Antik çağdan beri uygulanagelse de günümüzde özel ders hariç pek uygulama alanı kalmamıştır. Bu sistemde çırakın zaman zaman başka üstatlardan da ders alması gerekir. Düşünceme göre en iyi eğitim sistemi budur.

Paylaş:

Himmler'in Hess Oyunu

Üniformalı olan Himmler, takım elbiseli olan Hess.
Julian Semenov'un Himmler'in Oyunu adlı bir romanı vardır. Bu romanda kısacası Hitlerin önemli adamlarından biri ve Gestapo teşkilatının kurucusu olan Heinrich Himmler'in politik ayak oyunlarını görüyoruz.

Paylaş:

Hurafe Nedir?

Eski zamanlarda Arapların arasında خرافة Hurafe adında bir adam yaşarmış. Bir gün Hurafe kaybolmuş, yıllar sonra çıkageldiğinde kendisini cinlerin götürdüğünü iddia etmiş ve bununla ilgili pek çok hikaye anlatmış. Böylece Hurafe kelimesi, Hurafe adlı kişinin anlattığı şeyler olarak anılmaya ve kabul edilmeye başlanmış.

Paylaş:

Terör örgütleri neden hep Sünni

el-Kaide, İşid, Boko Haram, el-Nusra vs...
Bütün terör örgütlerinin Sünni olduğuna, hiçbir Şii terör örgütü bulunmadığına dikkatinizi çekerim.
Paylaş:

Eset islamcıların ve aydınların vicdanlarını lekeledi

Bana göre Eset'i savunmak İsrail'i savunmaktan çok daha büyük bir kabahattir. İsrail işgalcisi bile Eset'in yanında Zemzem suyu ile yıkanmış gibi duruyor.

Eset sadece müslümanları ve masum insanları katletmekle kalmadı aynı zamanda insanlarımızın, islamcılarımızın ve birçok hak arayıcısı adamlarımızın vicdanını lekeledi.

İran Eset ile arasını ayırmadıkça bütün kardeşlik hukukunu ayaklar altına almıştır. Kimse Şii/Sünni kardeşlik ve vahdet güzellemesi yapmasın. Çünkü inandırıcı olması mümkün değil.
Paylaş:

Tüm Suriye kızları bir Esma Eset etmedi

Suriye'nin kızları ve kadınları Esma Eset gibi giyinselerdi, onların maruz kaldığı katliam ve acılara karşı dünya ayağa kalkardı. Ama çarşaflı, ağır giysili müslüman sünni kadının çektikleri dünyanın umrunda değil. Hatta bir tek Esma Eset'in tüm Suriye kadınlarına karşı tercih edildiğini bu yüzden Batı'nın ve içimizdeki Batı kafalılarının Eset'e "GİT" diyemedikleri aşikar.
Paylaş:

16 Aralık 2016 Cuma

Araf'a Düşmek ve Araf'tan Çıkmak

Araf cennet ile cehennem arasındaki yerdir.

İnsan hayatı boyunca en az bir defa oraya düşer. Kimi bunun farkındadır, kimi değildir. Kimi ondan çıkabilmiştir, kimi çıkamamıştır.

Paylaş:

Ali Şeriati de bir Şii misyoneri idi

Ali Şeriati de öteki bağnaz mollalar gibi bir Şii misyoneri idi. Aradaki tek fark üslup farkı idi.
Ali Şiası Safevi Şiası'dan alıntı:
"Bugün de Ali Şiası’nm tebliğ odağının çok zayıflamasına karşın yine de bir Ali Şiası âliminin dilinden ya da kaleminden Ehlisünnet âlimlerinin ve Şii olmayan aydınların kulağına bir eser ya da bir söz ulaştığında onları devrimci bir biçimde değiştirmiştir."

Paylaş:

Suriye'yi ancak Sünnilik kurtarır

Suriye'yi kurtaracak olan yalnızca Sünniliktir.
Bu çok önemli.

Dikkat edin bunu bir mezhep bağnazlığı içinde söylemiyorum. Sünnilik sadece namaz kılma şeklimiz ile değil, aynı zamanda düşünme biçimimiz, dinimiz tarihimiz ve kültürel mirasımız ile de alakalıdır.
Şia hepimizi zehirledi.

Paylaş:

Hüsnü Mahalli Arap Baharı'ndan önce cihatçıları destekliyordu

Hüsnü Mahalli Arap Baharından önce bal gibi el-Kaide'yi, Taliban'ı, Çeçen mücahitlerini savunuyordu.
Hatta bi ara Kürşat Bümin ile Çeçenistan'daki bir okul baskını üzerine ağır bir polemiğe girmişlerdi. Çeçenler 1 Eylül 2004'te Osetya cumhuriyetinde bir okulu basıp öğrencileri rehin almışlar, Ruslar da okula operasyon düzenleyip bazı öğrencilerin ölümüne sebep olmuşlardı.

Paylaş:

3 Aralık 2016 Cumartesi

Sinek Metaforu

Sinek en zayıf ve en değersiz böceklerden olduğu halde tanrılaşan inançsız zalimlere bir örnek/mesel olarak kullanılmıştır. Bununla ilgili hem Kuran'da hem de İslam ve Yahudi mitolojisinde örnekler vardır.

Kuran'da şöyle der (Hacc 73): "Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah’tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar, hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de âciz, istenen de." Bunun üzerine müşrikler "Allah bula bula sinek örneğini vermiş?" diye tezyif etmeye çalışınca başka bir ayette (Bakara 26): "Allah, bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez." buyurdu.

Burada çağın zalimlerine ve onların tanrılarına sinek üzerinden misal vermek gerçekte onların acziyetine ağır bir misaldir.

İslam mitolojisinde de Nemrut ve bazı başka rivayetlerde Firavun için sinek metaforu kullanılmıştır. Rivayete göre kulağından içeri giren bir sinek onu öldürmüştür. Bir sinek tarafından öldürülmek Tanrı (!) için ağır bir ceza olsa gerek.

Yahudi mitolojisinde de benzer bir olay vardır. Titus bir Roma imparatoru idi. Roma tarihi içinde en fazla sevilen imparatorlardan biridir. Ne varki MS. 67 isyanı sırasında Yahudiye bölgesinde isyanı bastırmak için görevli bir general idi. Titus isyanı bastırmış, Kudüs'ü yerle bir etmiş ve Süleyman mabedini yıktırmıştı. Yahudiler imparaor Titus'un kulağından beynine giren bir sinek tarafından öldürüldüğünü rivayet etmişlerdir.


 

Paylaş:

Blog Arşivi

İletişim

Ad

E-posta *

Mesaj *