16 Aralık 2016 Cuma

Ali Şeriati de bir Şii misyoneri idi

Ali Şeriati de öteki bağnaz mollalar gibi bir Şii misyoneri idi. Aradaki tek fark üslup farkı idi.
Ali Şiası Safevi Şiası'dan alıntı:
"Bugün de Ali Şiası’nm tebliğ odağının çok zayıflamasına karşın yine de bir Ali Şiası âliminin dilinden ya da kaleminden Ehlisünnet âlimlerinin ve Şii olmayan aydınların kulağına bir eser ya da bir söz ulaştığında onları devrimci bir biçimde değiştirmiştir."

Apaçık bir Şii misyonerliği yapıyor. Ve elbette sallıyor.
Aslında Şeriati bir mezhep propaganda kitabı olan el-Müracaatı okumuş ve çok etkisinde kalmıştır. Bu yüzden onun da tüm düşünceleri zehirlidir çünkü misyoner niyetler taşımaktadır.
Ali Şeriati Ali Şiası Safevi Şiası kitabında Safevi Şiası diye adlandırdığı klasik molla tipine esas üzerinden değil usul üzerinden eleştiride bulunmaktadır. Yani onların Şii misyonerlik biçimini beğenmemektedir.

***

Şia'nın islam medeniyetine ve düşüncesine katkısı çok su götürür bir tartışmadır. 20. yy. daki Şia'nın devrimci dönüşümünün arkaplanında İhvan hareketinin 40'larda ve 50'lerdeki yükselişinin büyük etkisi vardır.

Şia yeni olarak neyi keşfetmiş, neyi sunmuştur? Örneğin Şia asırlardır tasavvufa ağır bir muhalefet etmiştir. Daha sonra 17. ve 18. yylarda Haydar Amuli ve Molla Sadra birer Sünni mutasavvıf olan İbn Arabi, Sadrettin Konevi ve Sühreverdi inceleyip kabul etmişlerdir. Bilahare bazı Şii alimleri tasavvufu "irfan" adıyla yeniden benimsemiştir.

Ali Şeriati kendi kitaplarını üçe ayırır, Dinseller, Sosyolojikler ve Çölseller. Dinsellerin tümü Şiilik savunusu ile ilgilidir. Onun Şiilik içindeki köhnemiş kurumsal yapılara yaptığı eleştiriler, daha iyi bir Şiicilik içindir. Bunu zaten kendisi yeterince dile getiriyor.

Ali Şeriati kitaplarında şianın sünniliğe karşı haklı olduğunda ısrar eden bir adamdır. Bu yüzden Şii misyoneridir.
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

İletişim

Ad

E-posta *

Mesaj *