29 Aralık 2016 Perşembe

Ben Bu Ay Hangi Kitapları Okudum (Aralık 2016)

Daha önce şöyle bir çağrıda bulunmuştum:
Bütün yazarlar, muharrirler, aydınlar, kanaat önderleri her ay okudukları kitapların listesini açıklasınlar. Böylece bir iki cümle ile de olsa okuduğumuz kitaplar hakkında bilgi vermiş oluruz hem de neyle meşgul olduğumuzu göstermiş oluruz.
İşte ben de bunun için bu ay okuduğum kitapların listesini aşağıda açıklıyorum:

James George Frazer - Altın Dal
Neden beni hâlâ şok eden kitaplar olduğunu anlamıyorum. Altın dal bunlardan biri. Frazer geçen yüzyılda yaşamış bir "etnograf"tır. Dolayısıyla kitabın konusu da "etnografya" oluyor. Kısaca "ilkel" insanların ve toplumların inançlarının ve uygarlıklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir.
Daha önceki okumalarım çerçevesinde Şamanizm ve Büyü'ye karşı saygın bir görüşüm vardı. Ancak Altın Dal bütün bu saygınlığı yok etti. :)
Bu kitap bir yönüyle Freud'un Totem ve Tabu kitabına benziyor. Bu kitaba geçen ay başlamıştım, bu ay bitti. Bu ay yine bu konuyla ilgili bir nefis kitaba daha başladım. Sedat Veyis Örnek'in "100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane". Ancak araya başka işler girdiği için bıraktım. Daha sonra bitiririm inşallah.
Anahtar Kavramlar;
 • Büyü
 • Şamanizm
 • Etnografya
 • Dinler Tarihi


Ivan Illich - Okulsuz Toplum
Ivan Illich'i Şenliksiz Toplum kitabından tanıyordum ve bu kitap uzun süredir listemde duruyordu. Kitabın Oda Yayınları'ndan yapılmış çevirisi malesef kötü. Okul eğitimin bir tekel'e dönüştüğünü, bu konuda büyük bütçelerle aşırı harcama yapıldığı halde eğitiminin son derece verimsiz olduğu, toplumsal sınıflaşmayı gidermediği ve daha bir çok yerinde eleştiri mevcuttur.
Illich "çocukluk"un burjuvazinin yarattığı bir kavram olduğunu söyler. Küçüklerin "çocuk yerine konması"nın modern toplumdan önce karşılaşılan bir durum olmadığını söylüyor.
Illich'in kitabında önemli tespitler var ve bence bu konuda özgün bir makale yazılabilir. Önümüzdeki günlerde bakalım inşallah.
Anahtar Kavramlar
 • Eğitim

Ali Şeriati - Ali Şiası Safevi Şiası
Şeriati’nin kitaplarını üniversite yıllarında okumuştum ama bu kitabını daha önce okumamıştım. Biz Sünni dünyada Şeriati’nin bazı bağnaz Şii fikirlerine gereğinden fazla toleranslı davranıyoruz sanıyorum. Bu kitabı okurken, ara ara sosyal medyada yaptığım ufak tefek paylaşımlardan, daha önce Ali Şeriati okurları ve hayranları olduklarını söyleyenler tarafından büyük tepki gördüm. Onlara göre Ali Şeriati Şii yada Sünni olmaktan öte ve üstündür. Halbuki bu kitabı yada başka bir kitabını okuyanlar onun aslında çok da bağnaz bir şii olduğunu rahatça görebilirler.
Kuşkusuz bu konuda söylenecek çok şey var ama söz uzamadan bu konuyu da başka bir makaleye bırakmak en iyisi. :)
Anahtar Kavramlar;
 • Ali Şeriati
 • Kendi Kaynaklarından Şia

Allame Tabatabai - İslam’da Şia
Tabatabai bu kitabı aslında yabancılar bilhassa Avrupalılar için yazmış. Bu yüzden sık sık Şia inançlarını kanıtlama çabasına giriyor. Aslında bunu bütün Türkçe Şii kitaplarında görüyoruz ve sıkıcı bir hal almaya başladı. Birkaç gün önce kütüphanemde “Akaid-ül İmamiyye” adında Arapça bir kitap buldum. :) Bu kitap dediğim şekilde bir kanıtlama çabasına girmeden direkt anlatıyor. Bilahare değerlendiririz.
Anahtar Kavramlar;
 • Kendi Kaynaklarından Şia


Abdullah es-Salih - Şiaların İnanç Esasları
Bu kitabı yazan arkadaş bir Selefi. Aktardığı bilgi aralarında Şia’ya sürekli hakaret etmese güzel bir kitap olurdu. :D
Kitabın iyi tarafı Şia’nın kendi kaynaklarından onların sapkın görüşlerine yer vermesidir. Şialar bunların bir kısmını inkar etse de hepsini inkar etmesi mümkün değil.
Anahtar Kavramlar;
 • Şia Eleştirisi


İbni Teymiyye - El-Munteka (Şia ve Mahiyeti)
Ah ahh, İbni Teymiyye beni bir kez daha şok etti. Allahım o nasıl bir ilim o nasıl bir zeka!!!
Aslında bu kitabı İbni Teymiyye’nin öğrencisi Hafız Zehebi Minhacü’s Sünne kitabından özetleyerek hazırlamıştır. Minhacü’s Sünne ise orijinal olarak 9 cilttir ve bende Shamela kütüphane programı içinde e-kitap olarak da mevcuttur.
Minhacü’s Sünne İbnul Mutahhar adındaki bir Şii Allamesinin yazdığı Şia propaganda kitabına reddiye olarak yazmıştır. Şia alimleri bu kitaba asırlar boyu cevap verememişler, bunun yerine İbni Teymiyye’yi toptan karalama yoluna gitmişlerdir.
Son zamanlarda Şia’nın propaganda kitaplarından ben de rahatsız oluyor ve bu konuda bir kitap yazmak istiyordum. Ancak bu kitabı okuduktan sonra bundan vazgeçtim. Söyleyebileceim herşeyin daha da iyisini İbni Teymiyye söylemiştir.
Anahtar Kavramlar;
 • Şia Eleştirisi

Henri-Frederic Blanc - Uyku imparatorluğu
Hem konusu, hem kurgusu, hem anlatısı itibarıyla sıradışı harika bir romandır. Nasip olursa bu konuyla ilgili bir makale hazırlamayı düşünüyorum. :( Yine de imkanınız olursa kitabı mutlaka okuyun.
Anahtar Kavramlar
 • Rüya Denetimi
 • Roman

Tim Lahaye - Babilin Dirilişi
Kutsal kitap arkeolojisi hakkında bir roman. Daha önce bir kaç yerde karşılaştığım Daniel’in Kehaneti’nin ayrıntılarını bu kitapta okudum. Tam benim tarzım. Bu kitabın ikinci ve üçüncü devam kitabı da varmış. Bakalım...
Bu kitapta rahatsız edici bir yada birkaç yan da var. Birincisi güya çaktırmadan ama vıcık vıcık bir Hristiyanlık propagandası var. İkincisi de Irak’tan Suudi Arabistan’dan Mısır’dan antik arkeolojik bulguları çıkarıp Amerika’ya götürmeyi gayet normal ve haklı bir şeymiş gibi anlatabiliyor.
Anahtar Kavramlar;
 • Kutsal Kitap
 • Dünyayı Yöneten Güçler
 • Etimoloji
 • Roman


Artur Rimbaud - Cehennemde Bir Mevsim
Şairler, ozanlar bilinmeze açılan kapının elçileri olabilirler. Geçen yüzyılda yaşamış Fransız bir şair. Eğer şiir ile ilgileniyorsanız mutlaka Rimbaud’u da okumalısınız.
Anahtar Kavramlar;
 • Şiir


Immanuel Wallerstein - Avrupa Evrenselciliği
Wallerstein Avrupa yayılmacılığının daha kaba bir tabirle emperyalizminin kökenlerini anlatıyor. Bu olay İspanyolların Amerika’yı fethettiği çağa kadar gider. Bartolome Las Casas adındaki İspanyalı bir rahip fetih ve işgal sırasında yerlilere karşı yapılan büyük katliamlara tanık olmuştur. Yazarın Kızılderililer Nasıl Yok edildi adında Türkçe’ye de çevirilmiş bir kitabı var.
Las Casas İspanya’da büyük bir tartışma yaratır. Ancak kısa bir süre sonra Sepulveda adındaki başka bir hukukçu/filozof buna reddiye yazar ve İspanya’nın bu geri kalmış medeniyete müdahale hakkını savunur.
İşte o tartışma günümüze kadar süregelmiştir ve hala tartışılmaktadır. O gün ilerleme, barbarlığı engelleme, ve hristiyanlığı yayma adına öngörülen müdahale hakkı bugün yine teknoloji, terörü önleme, ve insan hakları ve demokrasiyi kurma adına sürdürülmektedir.
Güzel bir kitaptır.
Anahtar Kavramlar;
 • Avrupa Tarih
 • Uygarlık Tarihi
 • Emperyalizm
 • Felsefe


İbni Arabi - Şeytanın Hileleri (Kitapçık)
Küçük bir kitapçıktır, denk gelmişken bir çırpıda yine okudum. Şeytan bir gün görülebilen bir cisim olarak Hz. Peygamberin meclisine gelir ve insanları nasıl aldattığını Peygamber’e ve sahabelerine anlatır.
Anahtar Kavramlar;
 • İbni Arabi Okumaları
 • İslam


Nasrullah Pürcevadi - 12 İmam Şiiliğinde Tasavvufa Muhalefet (TEZ)
Bu tez Farsça’da hazırlanmış ve Türkçe’ye çevirilmiş. İlginç bir konu. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Olay şudur: Şia alimleri aslında tasavvufu ve mutasavvıfları sevmez. Çünkü Şia’ya göre velayet (velilik) sadece Ehli Beyt’e ve 12 İmam’a aittir. Bu durumda Abdulkadir Geylani’yi, İbni Arabi’yi ve diğer büyük mutasavvıfları sevmeleri mümkün değil.
Ben yıllar önce (90’lı yıllarda) Irak asıllı Şii Allamesi Murteza el-Askeri’nin 3 ciltlik Mealimul Medreseteyn kitabını okumuştum. Şia’nın propaganda kitaplarının etkisinde olduğum bir dönemdi. O kitapta her zaman olduğu gibi Sünnilik eleştirisi yapılıyordu. Fakat yazar birden anlam veremediğim bir şekilde konuyu Abdulkadir Geylani’ye getirmişti. Geylani diye birinin yaşamadığını -talihsiz bir biçimde- ispatlamaya çalışıyordu. O zaman anlam verememiş, alakayı kuramamıştım. :)
Devam edelim, 15. yüzyıla gelindiğinde bazı Şii alimleri İbni Arabi’yi Sadreddin Konevi’yi ve başka bazı tasavvufçuları okudular ve benimsediler. Bunların ilki Haydar Amuli’dir. İkincisi de Molla Sadra adı verilen Sadreddin Şirazi’dir. Sonrasında başkaları da oldu. Bunlar tasavvufu “İrfan” adı altında içselleştirdiler. :)
Bu tez çalışması ilgilisi için mühimdir. Onu internetten bulabilirsiniz.
Anahtar Kavramlar;
 • Tasavvuf
 • Şia


Birkaç tane daha Şii kaynaklı tez çalışmaları okudum. Ama içerik olarak çok zayıf olduğu için anmaya gerek görmüyorum.
Henüz okumakta olduğum ve bitiremedim kitapları yazmadım. Onları bitirince artık. :)

Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

İletişim

Ad

E-posta *

Mesaj *