27 Aralık 2016 Salı

Daniel'in Kehaneti, Roma ve Avrupa

Babil İmparatorluğu kral Nebukadnasar’ın önderliğinde Filistin’deki MÖ. 586 yılında son Yahudi devletini yıktı, mabedi tahrip etti, Yahudilerin büyük çoğunluğunu kılıçtan geçirdi ve geri kalanlarını Babil’e sürgüne götürdü. Babil’de sürgündeki Yahudiler arasında Daniel adında bir genç vardı. Daniel’in peygamber olduğuna inanılmaktadır.

Kral Nebukadnasar birgün ürkütücü bir rüya gördü, rüyadan çok korkmuş olmasına rağmen rüyayı bir türlü hatırlayamıyordu. Bütün kahinler toplandığı halde kimse rüyasının ne olduğunu açıklayamadı. Sonunda İsrailli genç Daniel’i huzuruna getirdiler. Daniel Nebukadnasar’a tanrının kendisine bir mesaj gönderdiğini söyledi. Önce rüyasını anlattı sonra da rüyasını yorumladı.
Nebukadnasar rüyasında bir heykel görmüştü. Çok büyük, dev muazzam bir helkel. Kafası altından, göğsü ve kolları gümüşten, beli ve kalçaları bakırdan ayakları ise demir kireçten idi. Sonra heykel yıkılıp unufak oluyordu.
Daniel heykelin tamamen yıkılmasını kıyametin kopması olarak açıkladı. Heykel dört imparatorluk çağına işaret eder. Böylece kıyamete kadar sadece dört imparatorluk olacaktır.
Birincisi Nebukadnasar’ın imparatorluğu olan Babil İmparatorluğu, heykelde altın baş ile temsil ediliyordu. Ondan sonra Perslerin hakimiyeti ve İmparatorluğu gelecekti. Onlar da heykelin gümüş göğüs ve kolları idi. Üçüncü aşamada Yunanlılar’ın (Helen) İmparatorluğu o da bakır çağı idi. Sonuncusu ise heykelin ayakları olan demir ve kireç ve o da Roma İmparatorluğu olacaktı.
Sonuncu imparatorluk yani Roma Mesih’in inanlısı olacağı için Mesih çağına, göklerin krallığına (yani kıyamet) kadar ayakta kalacaktı.
*
5. yüzyılda Roma Doğu ve Batı diye ikiye bölünmüş ve kısa bir süre sonra Batı Roma Cermen kavimlerinin istilası ile yıkılmıştı. Ancak Cermen kavimleri de Hristiyanlığı benimsediler ve hemen akabinde Merovenj ve Karolenj hanedanlıkları ile Roma’yı tekrar dirilttiler. Kutsal Roma İmparatorluğu adı altında 19. yüzyılın başına kadar (1806) sürdürüldü.
Avrupa’da Fransız ihtilalinden sonra seküler akımın boy göstermesi ve ulus devletlerin meydana çıkması ile Kutsal Roma İmparatorluğu sona ermiş oldu.
Daha sonraki zamanlarda da kendilerini Kutsal Roma İmparatorluğu’nun devamı olarak gören bazı oluşumlar meydana geldi.
Bunlardan bir tanesi Almanlardır. Kutsal Roma İmparatorluğu’nu yeniden tesis etmek istediler. Reich, Almanca’da imparatorluk anlamına gelir. I. Reich 9. yüzyıldaki Kutsal Roma İmparatorluğu, II. Reich Otto Bismark’ın kurduğu Almanya İmparatorluğu ve III. Reich da Nazi İmparatorluğu oluyordu ve hepsi de Roma’nın devamı olduğu iddiasını taşıyordu.
Aynı şekilde II. Dünya Savaşından sonra kurulan Avrupa Birliği de bir şekilde bununla ilintilendirilmiştir. Eski Papa 16. Benedict (Kardinal Ratzinger) Avrupa Düşüncesinin Dünü ve Bugünü adlı kitabında Avrupa Birliği fikrinin Daniel’in kehaneti ile de alakalı olduğunu ileri sürer. Günümüzde Avrupa Birliği'nin bir hristiyan topluluk olmasının ardındaki saik de budur.


Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

İletişim

Ad

E-posta *

Mesaj *