3 Aralık 2016 Cumartesi

Sinek Metaforu

Sinek en zayıf ve en değersiz böceklerden olduğu halde tanrılaşan inançsız zalimlere bir örnek/mesel olarak kullanılmıştır. Bununla ilgili hem Kuran'da hem de İslam ve Yahudi mitolojisinde örnekler vardır.

Kuran'da şöyle der (Hacc 73): "Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah’tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar, hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de âciz, istenen de." Bunun üzerine müşrikler "Allah bula bula sinek örneğini vermiş?" diye tezyif etmeye çalışınca başka bir ayette (Bakara 26): "Allah, bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez." buyurdu.

Burada çağın zalimlerine ve onların tanrılarına sinek üzerinden misal vermek gerçekte onların acziyetine ağır bir misaldir.

İslam mitolojisinde de Nemrut ve bazı başka rivayetlerde Firavun için sinek metaforu kullanılmıştır. Rivayete göre kulağından içeri giren bir sinek onu öldürmüştür. Bir sinek tarafından öldürülmek Tanrı (!) için ağır bir ceza olsa gerek.

Yahudi mitolojisinde de benzer bir olay vardır. Titus bir Roma imparatoru idi. Roma tarihi içinde en fazla sevilen imparatorlardan biridir. Ne varki MS. 67 isyanı sırasında Yahudiye bölgesinde isyanı bastırmak için görevli bir general idi. Titus isyanı bastırmış, Kudüs'ü yerle bir etmiş ve Süleyman mabedini yıktırmıştı. Yahudiler imparaor Titus'un kulağından beynine giren bir sinek tarafından öldürüldüğünü rivayet etmişlerdir.


 

Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

İletişim

Ad

E-posta *

Mesaj *