16 Ocak 2017 Pazartesi

İslami Bir Devlette Zorla Başörtüsü İslami Değil


İslami bir devlette İran, Taliban ve Işid örneğinde olduğu gibi genel başörtü emri verilemez. Bütün bu ülkelerde kadınların başı açık dışarı çıkmaları yasaktır. Ancak bu hüküm islami değildir.

Evet yanlış duymadınız. İslami bir ülkede ibadetler zorla yaptırılamazlar. İbadetleri zorla yaptırmak İslami değildir. Aksi takdirde sadece İslam'dan ve şeriattan nefret eden münafık bir toplum yetiştirmiş olursunuz.

Bu sadece akli olarak değil, nakli olarak da böyledir. Nasslara göre de böyle bir hüküm vermek doğru değildir. Kuran’ı Kerim’de başörtüsü ile ilgili ayetlere bakalım:

“Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar ...” (Nur süresi 31)

“Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına dış elbiselerinden (cilbablarından) üstlerine giymelerini söyle; onların (özgür ve iffetli) tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.” (Ahzap 59)

Diğer ayetler genelde bunların varyasyonlarıdır.

Burada dikkat ederseniz her iki ayette de hitap “mümin kadınlar”adır. Dolayısıyla örtünmek mümin olmakla ilgilidir ve İslam devletinde de kimseye “mümin olmak” dayatılamaz. İnsanlar mümin olmak için teşvik edilir ancak buna zorlanamaz. Çünkü iman “zorla” tahakkuk etmez, severek isteyerek tahakkuk eder.

Diğer taraftan yine kıyafet ile ilgili bir ayete dikkat çekmek istiyorum:

“Ey Adem oğulları! Size avret yerlerinizi örten giysi ve giyinip süsleneceğiniz elbise indirdik. Takva elbisesi ise en hayırlı olandır. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki öğüt alırlar.” (Araf Süresi 26)

Aslında bu ayette iki tür kıyafet vardır. Birincisi çıplaklığı örten ve bedeni süsleyen kıyafet. İkincisi ise takva kıyafeti. Yani yukarıdaki ayetlerde geçen başörtü ve tesettür kıyafetleri. Birinci tip (çıplaklığı örten) kıyafetteki hitap yükümlülük sorumluluk tüm insanlığa iken, ikinci tip kıyafetteki (takva elbisesi, tesettür) hitap yükümlülük sorumluluk müminlere ve mümin kadınlaradır.

Buradan şu sonuca varmak istiyorum: Başörtüsü mümin kadınlara has bir durum iken, çıplaklığı örtmek tüm insanlık ile ilgilidir. Öyle ise İslami bir devlette çıplaklık yasaklanabilir ancak başaçıklığı yasaklanamaz.

Çıplaklığın ölçüsü nedir?

Ayette “yuvârî  sev'âti-kum” avretinizi kapatacak denilmektedir. Bu konuda fıkıh uleması ictihat edebilir. Cariye ve özgür olmayan kadınların giyimleri asgari ölçüyü teşkil eder. Bunu tanımlayan hadisler ve ictihatlar mevcuttur. Kiminde göbek ile diz arası denilmiştir. Kiminde göğüsler ile diz arası. Günümüzde göğüsler kesin olarak avret mahalli olarak kabul edilmektedir. Öyle ise göğüslerin üst kısmından dizlere kadar olan bölümün kapatılması gerekir. Bunun fazlası çıplaklık ve teşhirciliğe yorumlanabilir ve yasaklanabilir.

Herşeyin doğrusunu Allah bilir.

Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

İletişim

Ad

E-posta *

Mesaj *