23 Aralık 2018 Pazar

Ebubekir ve Ömer eleştiriliyorsa Ali neden eliştirilemez

 
İbni Teymiyye Bakıllani'nin Bizans imparatoru ile hikayesini nakleder:

"Müslümanlar bir mevzu için Ebubekir el-Bakıllanî'yi Kostantiniyye'deki (İstanbul) hıristiyan imparatorluğuna gönderdiklerinde hıristiyanlar onu çok iyi karşıladılar. Fakat imparatora secde etmiyeceğinden korktukları için eğilerek imparatorun huzuruna girsin diye onu küçük bir kapıdan içeriye aldılar. El-Bakıllânî bunu anladı ve zorla da olsa gerisin geriye imparatorun huzuruna çıktı.

İmparator müslümanlara hakaret olsun diye Ona: "Peygamberinizin hanımı hakkında ne deniliyor?" -bununla Hz. Aişe'ye yapılan iftira yani ifk hâdisesini kastediyor- sorusunu sordu.

Ebubekir el-Bakıllânî şu cevabı verdi: "Evet yalan ve iftira ile zina ettikleri iddia edilen iki kadın vardır, bunlar Hz. Meryem ve Hz. Aişe'dir. Hz. Meryem bekâr olduğu halde doğum yapmıştır. Hz. Aişe evli olduğu halde çocuk getirmemiştir." Bunun üzerine hıristiyan imparator şaşakaldı. Böylece Âişe'nin (ra) beraeti -suçsuzluğu- Meryem'in (ra) beraetinden daha açık ortaya konulmuş oldu."

***

İbni Teymiyye bu meseli, Şia'nın Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer için iddia edebileceği herşeyin Hz. Ali için de daha da fazla iddia edilebileceğine bir örnek olarak anlatır.
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

İletişim

Ad

E-posta *

Mesaj *