18 Aralık 2018 Salı

Negev Çölü ve Nagual

Tevrat'ta sık sık vurgu yapılan Negev Çölü var. Ben onun İbranice'deki Genev (güney) kelimesi ile karıştırıldığını sanıyordum. Değilmiş.

Negev Çölü kurtuluş çölü demektir. İbranilerin sık sık gittikleri bu yer Negev Çölü idi. Kelime kurtuluş anlamındaki negev'den gelir. Arapça karşılığı necuv, fırkayı naciye'den hatırlayınız. Necat da aynı köktür.

Ayeti kerime'de "ve iz enceynakum min âli fir'avne, yesumunekum suel azabi" de görüldüğü gibi necca, inca kelimesi İbranilere yönelik sık sık kullanılmış, çünkü Allah onları pek çok kez kurtarmıştır.

***

Yine Carlos Castaneda'nın kitaplarında anlatılan Meksika şamanisti Don Juan'ın öğretilerinde Naguel kavramı ile karşılaşıyoruz ki bu da "Tanrının Kurtarışı" anlamına gelen tamamen Arami/İbrani bir terkiptir. Nagu-el, nagu-al. Nagu = kurtarma, el = Allah, tanrı.

Don Juan bir yerde şöyle diyordu: Avrupalılar Kızılderililere saldırdıklarında biz Naguel'e sığındık ve böyle hayatta kaldık.
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

İletişim

Ad

E-posta *

Mesaj *