24 Kasım 2020 Salı

Ruhi Su'nun Üç Kız Ayıbı

"Şişli Meydanında üç kız"
"Biri Çiğdem biri Nergis"
Ruhi Su ünlü şiirinde üç kız diyor ama iki tane sayıyor.
 
Üçüncü kızın adını şiirin kafiyesine/veznine uygun gelmediği için mi atladı, yoksa adı mahrem filan mıydı?
 
Kızların adları: Çiğdem, Nergis (Şükran), Mehlika
 
1977'de 1 Mayıs İşçi bayramında Şişli meydanından taksime giren büyük kalabalağın üzerine bilinmeyen birileri tarafından (dış mihraklar) rastgele ateş edilerek bu üç kız vuruldu. Çiğdem hemen öldü, Şükran ve Mehlika ise yaralandı.
 
Ruhi Su tarafından yukarıda alıntıladığım şiiri yazıldı. Ferhat Tunç ve Grup Yorum tarafından seslendirildi. Aslında Ruhi Su o şiiri yazarken ölen Çiğdem'den başka diğer vurulan iki kızın adlarını bilmesi gerektiği halde isimlerini gizlemiş ve çarpıtmış, çünkü Şükran için de Nergis demişti. Halbuki dönemin sol gazetelerinde zaten haberleşmiş ve kızların adları verilmişti. Ruhi Su'nun ayıbı bu...Paylaş:

18 Kasım 2020 Çarşamba

Russell'in Çaydanlığı Saçmalığı


Bertrand Russell ateist bilim filozofu idi. Dinlerin kanıtlanamazlığını savlamak için meşhur Çaydanlık örneğini verir. Şöyle der:

"Eğer ben Dünya ve Mars arasında eliptik bir yörüngede Güneş'in etrafında dönen porselen bir çaydanlık olduğunu öne sürseydim ve bu çaydanlığın en güçlü teleskoplarımızla bile tespit edilemeyecek kadar küçük olduğunu ekleyecek kadar da dikkatli olsaydım, kimse bu görüşümün tersini kanıtlayamazdı. Ama devam edip de bu savımın yanlışlanamaz nitelikte oluşundan dolayı insan aklının ondan kuşku duymasının kabul edilemez bir küstahlık olacağını söyleseydim, herkes haklı olarak saçmaladığımı düşünürdü. Ancak, eğer böyle bir çaydanlığın varlığı eski kitaplarca onaylansaydı, her pazar günü kilisede kutsal gerçeklik olarak öğretilseydi ve okullarda çocukların beynine kazınsaydı, onun varlığından kuşku duymak bir gariplik belirtisi olarak görülür ve o kuşkuyu duyan kişi, yakınçağda bir ruh doktoruyla, daha önceki çağlardaysa bir Engizisyon yargıcıyla görüştürülürdü."


Şimdi eğer Dünya ile Mars arasında bir "meteor taşı" olduğunu söyleseydi kimse buna itiraz edemez ve çürütemezdi. Ancak bir şeyi iyi biliyoruz. Çaydınlık BİR İNSAN MAMÜLÜDÜR.

Modern Arkeolojinin tanımı şöyledir: Arkeoloji, eski kültür ve uygarlıkları, bu uygarlıklarda yaşamış insanların elinden çıkan, insan düşüncesinin ürünü olan eserleri, alet ve malzeme ile ev eşyalarını, sanat yapıtlarını, bunların yer ve zamanını saptayarak inceleyen bir bilimdir.

Arkeolojide buluntular arasında "insan mamulü olan"lar ile "insan mamülü olmayanlar" ayrıştırılır. Mesela heykeli andıran doğal bir taş bulunursa, bunun heykel şeklinde olmasının bir önemi yok. Ama yontulmuş şekil verilmiş bir taştan yada bir kerpiçten bir heykel bulunursa bunun insanlar tarafından yapıldığı/üretildiği ve arkeolojik bir değeri olduğu kabul edilir.

Eğer arkeolojik bir kazıda 2 milyon yıl öncesine tarihlenen bir Çaydanlık bulunursa bunun 2 milyon yıl önce insan (veya diğer türevleri; neandartal filan) tarafından yapıldığı kabul edilecektir. ÇÜNKÜ ÇAYDANLAR TAŞ TOPRAK ASTROİD, METEOR VS. GİBİ KENDİ KENDİNE OLUŞAN BİR MALZEME DEĞİLDİR.

Şimdi Russell'in çaydanlığına dönecek olursak: Dünya ve Mars arasında bir çaydanlığın varlığını iddia ediyorsa oraya hangi insanın o çaydanlığı nasıl götürdüğünü açıklaması gerekir. Çünkü arkeolojiye göre "bir insan ürünü olan çaydanlık" evrim yoluyla ve kendi kendine varolamayacağı gibi herhangi bir yere de kendi kendine gitmiş olamaz.

Böylece Russell'in dinlerin kanıtlanamazlığı için verdiği örnek ve mantık zaten bilimsel olarak geçerli değildir.

Bilimler açısından dinler bilinemez ve inkar da edilemez. Çünkü bilimler yaşama ve ölüme dair gizemi çözmekten çok uzaktır. Bilimler doğadaki olayları ve fiziksel dünyayı açıklayabilir ama bunun ötesini açıklayamaz. Bertrand Russell nereden gelmiştir? O bilinci, yaşam enerjisini, kendisini var eden şeyi nereden almıştır, onun bilinci ve yaşam enerjisi ölümden sonra ne olmuştur? Bunları açıklayabilecek bir bilim henüz yoktur. Tam da dinin alanı budur.

İkinci mesele de şudur: Kadim kitapları alelade basitleştirip muhtemelen hurafeye eşdeğer sayıyor. Kadim kitaplar da insanlığın bilgi mirasıdır. Onlar olmasaydı bugünkü bilgilerimiz de olmazdı. Bazı bilgilerin zaman içinde değişmesi, hükmünü yitirmesi bu gerçeği değiştirmez. Günümüzde de kabul edilen bazı bilimsel yasalar, zaman içinde değişecek ve hükmünü yitirecektir. Daha iyisini yapana kadar mevcut olana tutunuruz, daha iyisini yapınca da önceden varolanı değersizleştirmek akıllı bir insanın yapacağı bir şey değildir.Paylaş:

3 Kasım 2020 Salı

Her felaketi gördük mü?


Hep şöyle derler: "İşte her felaketi gördük bir tek uzaklı istilası filan kalmış, yok bi de zombiler gelcekmiş ..."  😁

Komik epey... Bence kendinizi abartıyorsunuz.

Çağımızın felaketleri öncekilerle kıyas bile edilemeycek kadar hafif hatta devede kulak. Hatta bu felaketlerin çoğunu bile biz yaşamadık ekranlardan çekirdek çıtlatarak izliyoruz.

Misal, 1221 de Moğol istilası şehirleri bir bir devirerek üzerinden geçtiği coğrafyayı silindir gibi ezip geçiyordu. O dönemde geriye kalan şehirlerin sakinlerinin hemen hepsi korkudan altına s...çıyordu.

2. Dünya savaşı 6 yıl sürdü ve tüm dünyada 60 milyondan fazla insanın ölümüne ve yüzmilyonlarcasının sakat kalmasına sebep oldu. 60'tan fazla ülke savaşın etkisinde kaldı. Büyük kıtlık ve salgın hastalıklara sebep oldu. İstila ve soykırımlar cabası. 2. Dünya savaşının sonucu olarak Rusya; Orta Asya Türki Cumhuriyetleri ve Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bir çok komşu ülkeyi işgal edip yuttu.

Sen de burada oturmuş uzaylı fantezisi yapıyon. Allah gerçek felaketleri göstermesin inşallah.

😒😒😒

Paylaş:

Blog Arşivi

İletişim

Ad

E-posta *

Mesaj *