İlgilendiğim Konular

İlgilendiğim ve hakkında okumalar yaptığım alanlar şu şekilde tasnif edebilirim.


Bilgisayar
İnternet, Network, Linux Sunucu Yönetimi, Güvenlik, Grafik Programları, Web Programları, Yapay Zeka, Yapay Sinir Ağları

Bilim
Popüler Bilim, Bilim Tarihi, Metodoloji, Araştırma İnceleme Teknikleri, Sosyal Bilimler, Teknoloji

Gelişim
Kişisel Gelişim, Kurumsal Gelişim, Para Kazanma ve Tasarruf

Edebiyat
Anı, Belgesel Roman, Bilimkurgu-Fantazya, Biyografi-Otobiyografi, Destan, Batı Klasikleri, Doğu Klasikleri, Hikaye

Eğitim
Aile, Genç Eğitimi, Çocuk Eğitimi, Dil Eğitimi, Eğitim Kuramı, Aile içi ilişkiler

Ekonomi
Doktrinler, İş Dünyası, İşletme, Örgüt Yönetimi, Küreselleşme, Muhasebe, Pazarlama, Satış, Serbest Ticaret, Girişimcilik

Felsefe
Felsefi Akımlar, Bilim Felsefesi, Yunan Felsefesi, Roma Felsefesi, Doğu Felsefesi, Estetik, Etik-Ahlak, Aydınlanma, Felsefe Metinleri, Felsefe Tarihi, Filozof ve Düşünürler, Mantık, Epistemoloji, Hermeneutik

İslam
Tefsir, Hadis, Fıkıh, Fıkıh Usulü, Siyer, İslam Hukuku, İslam Tarihi, İslam Düşüncesi, İslam Felsefesi, İslam Medeniyeti, İslam Kurumları, İslam Alimleri, İslam Aydınları, İslami Hareketler, İslam Dünyası

Kuran
Kuran Tefsiri, Tefsir Usulü, Kuran Tarihi, Kuran Kelimeleri Etimolojik Çalışması

Mezhepler
Ehlisünnet, Şia, İtikadi Mezhepler, Fıkhi Mezhepler, Mezhep İmamları, Mezhepler Tarihi

Tasavvuf
İbni Arabi, Mutasavvıflar, Tasavvuf Felsefesi, Tarikatlar, Silsileler, Tekkeler, Vahdeti Vücut, Ruhsal Arınma, Riyazat

Yahudilik
Yahudilik Tarihi, Kaynakları, Mezhepleri, Akımları, Kişileri, Kabala, Masonluk

Hristiyanlık
Hristiyanlık Tarihi, Mezhepleri, Akımları, Kaynakları, Kişileri, Judeo-Hristiyanlık, Kumran Yazıtları, Apokrifler

Dinler
Dinler Tarihi, İslam, Yahudilik, Hristiyanlar, Hinduizm, Budizm, Zerdüştlük, Tao, Şamanizm, Dini Metinler, Kutsal Kitaplar, Apokrifler, Hermeneutik, Şamanizm, Ateizm, Paganizm

Mitoloji
Yunan Mitolojisi, Ortadoğu Mitolojisi, Eski Türk Mitolojisi, Arap Mitolojisi, İran Mitolojisi, Destanlar, Masallar, Mitolojik Varlıklar, Fantastik Edebiyat

Mistisizm
Astroloji, Maji, Büyü, Okültizm, Parapsikoloji-Gizem, Rüya Sanatı, Meditasyon, Yoga, Kabala

Hukuk
Temel Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, Hukuk Tarihi, Roma Hukuku, İslam Hukuku, el-Mecelle

Siyaset Bilimi
Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Çevre Sorunları ve Hukuku, Siyasal Sistemler Tarihi, Diplomasi Tarihi, Uluslararası İlişkiler, Siyasal Akımlar, Yönetim Biçimleri

Tarih
İslam Tarihi, Eski Arap Tarihi, Yunan Hellas, Roma/Bizans, Anadolu Eski Tarihi, Sümer/Akad, Asur/Babil, Mezopotamya Medeniyetleri, Pers İran, Mısır Tarihi, Fenike, İbrani ve Arami Halkları, Yahudi Tarihi, Hristiyanlık Tarihi, Orta Asya Eski Türk Tarihi, Çin Tarihi, Hindistan Tarihi, Rus Tarihi, Avrupa Tarihi, Afrika Tarihi, Amerika Yerli Medeniyetleri Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeni Çağ, Sömürgecilik Tarihi, Rönesans Reform, Modern Tarih, TC İnkılap Tarihi, Modern Arap Tarihi, Süryani Tarihi, Kürt Tarihi, Uygarlık Tarihi, Tarih Öncesi

Sosyal Bilimler
Sosyoloji, Psikoloji, Psikoterapi, Psikanaliz, Antropoloji, Arkeoloji, Etnoloji, Folklor, Kültür Tarihi, Popüler Kültür

Emperyalizm
Emperyalizm, Sömürgecilik Tarihi, Komplo Teorileri, İlluminati, Dünyayı Yöneten Gizli Güçler ve Aileler, Küresel Sermaye

İdeolojiler
İslamcılık, Liberalizm, Marksizm, Sosyalizm, Laiklik, Atatürkçülük, Muhafazakarlık, Milliyetçilik, Siyonizm, Faşizm, Baasçılık, Anarşizm, İnsan Hakları, Demokrasi

Sağlık-Tıp
Alternatif Tıp, İlk Yardım, Meditasyon, Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Yaşam, Şifalı Bitkiler, Cinsellik, Güzellik ve Bakım, Kadın ve Erkek

Hobi
Hayvanlar Alemi, Vahşi Yaşam, Spor, Bölgelere Göre Yeme-İçme, Yemek Kültürü, Yemek Tarihi

Sanat
Güzel Sanatlar, Fotoğraf, Geleneksel Sanatlar, Grafik, Heykel, Mimari, Resim, Sanat Tarihi, Nümizmatik, Hat, Minyatür

*

İlgilendiğim Müzik
Türk Halk Müziği, Klasik Müzik, Tasavvuf Müziği, Enstrümental, New Age Müzikleri, Etnik Müzikler, Pop Müzik, Arabesk

*

Yaptığım Dil Çalışmaları
Sami Dilleri Etimolojisi, Filoloji, Sami Dilleri Tarihi.
İngilizce, Arapça, Osmanlıca, Aramca, İbranice, Kürtçe

0 yorum:

Yorum Gönder

İletişim

Ad

E-posta *

Mesaj *